VEDIC ART

Vedic Art handlar om livet! Om att leva här i detta nu. Om att få vara sig själv precis som man är utan krav. Om att följa sitt eget flöde i stunden.

Det är en metod som bygger på den Indiska veda filosofin och skaparen av Vedic Art är konstnären Curt Källman. Grunden i veda menar att all kunskap finns inom oss precis som ett frö som ”vet” hur det kommer utvecklas till en blomma. När naturen får sköta sitt i sin takt blir allting perfekt och ett lugn infinner sig. Det är samma med oss människor, vi behöver bara hitta tillbaka till kärnan inom oss. Vi målar inte för att öva upp handen utan för att öppna upp seendet och tillåtas att skapa från hjärtat. Det finns inget rätt eller fel utan bara olika.

De 17 principerna i Vedic Art är verktyg som naturligt hjälper oss in i oss själva för att väcka upp skaparglädjen, uttrycka det som finns inom oss och våga vara.

Vill du gå Vedic Art kurs?