VEDIC ART

Vedic Art handlar om livet! Om att leva här i detta nu. Om att få vara sig själv precis som man är utan krav. Om att följa sitt eget flöde i stunden.

Det bygger på den Indiska veda filosofin och skaparen av Vedic Art är konstnären Curt Källman. Grunden i veda menar att all kunskap finns inom oss, precis som ett frö som ”vet” hur det kommer utvecklas till en blomma. När naturen får sköta sitt i sin takt blir allting perfekt och ett lugn infinner sig. Det är samma med oss människor, vi behöver bara hitta tillbaka till kärnan inom oss.

De 17 principerna i Vedic Art är verktyg som naturligt hjälper oss in i oss själva för att öppna upp seendet, uttrycka det som finns inom oss och våga vara.

Vill du gå Vedic Art kurs?